Muzeum opevnění pěchotní srub K — S 5 „U potoka“

Označení / název objektu: K — S 5 „U potoka“

Kategorie objektu: Samostatný pěchotní srub oboustranný dvoukřídlý, II. třída odolnosti

Objekt je situován: na úbočí Králického Sněžníku, 4 km severovýchodně od města Králíky, v katastru obce Malá Morava, asi 800 m od komunikace Červený Potok-Dolní Morava.

Provozní doba: květen a říjen poslední víkend: sobota od 9 do 17 hod a neděle od 9 do 15 hod; červen a září každou sobotu od 9 do 17 hodin a poslední neděle od 9 do 15 hodin, červenec, srpen: soboty od 9 do 17 hod, neděle od 9 do 15 hod.

Přístupové trasy: Autem — v Červeném Potoku odbočit u kostela směrem k obci Dolní Morava. Na začátku této obce je autobusová zastávka, u které začíná stezka vedoucí ke 400 metrů vzdálenému objektu. Dále v obci u hlavní silnice je odstavná plocha pro automobily i autobus.

Majitel a provozovatel: KVH Kralka, Dlouhá 1635, 664 34 Kuřim; předseda KVH Kralka Mgr. Tomáš Šetina.

Kontakt: e-mail: info@ks5.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://www.ks5.cz

Stručná charakteristika muzea:

Současný stav objektu a zejména odbornost rekonstrukčních prací prováděných od roku 1994 a množství původních exponátů nebo replik ho prozatím staví do pozice nejlepšího muzea opevnění na Králicku. K tomuto faktu přispívá i komplexnost expozic zaměřených především na ukázku souvislé linie opevnění v masivu Králického Sněžníku a okolí Králík.

Rekonstrukce interiéru již v podstatě připomíná stav před kapitulací v roce 1938. Kromě místnosti velitele objektu a telefonisty se jedná o ubikace, strojovnu a rozvody vzduchotechniky. Zprovozněna je umývárna, přičemž vodu z 28 m hluboké studny dodává originální čerpadlo Buldog firmy Kunz. Chloubou muzea se od roku 2006 stala levá střelecká místnost s obnovenou kolekcí původní výzbroje. Největší perlou sbírky je 4cm kanón vz. 36, který se po několikaletému úsilí podařilo získat z Muzea německé okupace na ostrově Guernsey (Normanské ostrovy). Objekt má již rekonstruovány všechny tři pancéřové zvony (formou železobetonových maket), přičemž jeden ze zvonů je vybaven vnitřním zařízením. V okolí se nachází rozsáhlá ukázka překážek a zátarasů.

Návštěvníci mohou spatřit rozsáhlou sbírku modelů objektů opevnění na Králicku a plastickou mapu, další expozice jsou věnovány vývoji opevnění, evropským fortifikacím a čs. poválečnému opevnění. V okolí se nachází naučná stezka.

Stručná historie:

Pěchotní srub byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 9. června 1936 jako 1./III. stavební podúsek ŽSV III Králíky. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 25. červen 1936, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Podúsek budovala pražská stavební firma Dr. Karel Skorkovský. Celková zadávací částka za 8 objektů podúseku činila 7 323 684,00 Kč. Do září 1938 se podařilo stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny objekty tohoto podúseku (chyběl jen 9 cm minomet).

Okupace, během níž byla převážná většina těžkých objektů na Králicku silně devastována díky německým zkouškám a těžbě surovin, nezanechala na železobetonové konstrukci tohoto objektu prakticky žádná poškození. Jen všechny tři pancéřové zvony nesly stopy německých pokusů. Jejich likvidaci provedl n. p. Kovošrot v 50. letech minulého století. Přes všechnu nepřízeň osudu se jedná o prakticky nejzachovalejší pěchotní srub v úseku bývalého ŽSV III Králíky. Od roku 1994 probíhají na tomto objektu rekonstrukční práce.

Základní taktické a technické parametry:

Pěchotní srub K — S 5 „U potoka“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 30. listopadu až 6. prosince 1936. Kubatura při stavbě použitého betonu dosáhla 1 756 m3. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, jeden těžký kulomet v sólo provedení a šest lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny tři pancéřové pěchotní zvony. Osádku objektu mělo tvořit 37 vojáků.