Památník obránců vlasti — pěchotní srub K — S 8 „U nádraží“

Označení / název objektu: K — S 8 „U nádraží“

Kategorie objektu: Samostatný pěchotní srub, oboustranný dvoukřídlý, II. třída odolnosti

Objekt je situován: Dva kilometry severovýchodně od města Králíky, v bezprostřední blízkosti železniční zastávky Červený Potok — na trati 021 Hanušovice-Týniště nad Orlicí.

Provozní doba: Pro veřejnost bývá nepravidelně otevřeno od dubna do října v rámci společných víkendů v KPO a ve státní svátky od 10 do 18 hodin, v den před pracovním dnem do 15 hodin. Na kontaktní adrese lze dohodnout individuální termín návštěvy srubu, další informace najdete na internetových stránkách provozovatele.

Přístupové trasy: Objekt je situován asi 100 metrů od zastávky ČD Červený Potok, 2 km severovýchodně od města Králíky směrem na Dolní Moravu a Hanušovice. Odbočka k objektu je značena. U nádražní budovy se nachází malé prostranství využitelné k zaparkování automobilu.

Provozovatel: občanské sdružení Klub přátel armády, Nad přívozem 807/9, Praha 4 147 00, IČO: 67364331

Kontakt: kparm@seznam.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://k-s8.webnode.cz

Stručná charakteristika muzea:

Poněkud netradičně pojaté expozice jistě příjemně překvapí většinu návštěvníků. Ti zde mohou zhlédnout malou expozici věnovanou čs. opevnění a čs. armádě v roce 1938, expozici věnovanou nacistické podzemní továrně Richard a koncentračnímu táboru Litoměřice, památník bitvy o Dukelský průsmyk, rozsáhlou sbírku ochranných masek a oděvů, rozsáhlou sbírku delaborované munice. Některé části objektu jsou postupně rekonstruovány do původní podoby, včetně části jejich výbavy. Za pozornost stojí především pravá střelecká místnost srubu, která naznačuje stav z roku 1938, nebo také strojovna objektu. Členové Klubu přátel armády prohlídku expozice doplňují výkladem. Na pravé straně objektu již proběhlo restaurování odstřelem zvonu poničeného krycího křídla a osazení makety pancéřového zvonu. U objektu lze zhlédnout ukázky některých typů překážek proti pěchotě a tankům. Unikátní záležitost představuje zdařilá replika protitankového kanónu vz. 36, která je umístěna v pravé střelecké místnosti. V interiéru i exteriéru objektu jsou pečlivě zachovávány stopy postřelování, včetně jejich popisu, provedeného při vyhodnocování zásahů za okupace německými odborníky. Ve vstupní chodbě je instalována pamětní deska generálmajoru in memoriam Bohumilu Boreckému, veliteli hraničářského pluku 6, jenž zahynul v 50. letech minulého století v sovětském gulagu.

Stručná historie:

Pěchotní srub K — S 8 je oboustranný třízvonový dvoukřídlý objekt, vybudovaný ve II. stupni odolnosti v rámci 1. stavebního podúseku ŽSV III Králíky. Betonáž proběhla ve dnech 29. září až 5. října 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 580 m3 betonu. Osádku objektu mělo tvořit 37 mužů. Srub se stal spolu s několika dalšími objekty na Králicku cílem a součástí rozsáhlého zkušebního programu řízeného na podzim roku 1940 německým OKH. Okupace tak zanechala na všech částech objektu množství stop po zkušebním postřelování, došlo k vytržení jednoho pancéřového zvonu. O likvidaci druhého zvonu a kopule se postaral n. p. Kovošrot v 50. letech minulého století. Postřelování, trhací práce, činnost povětrnostních vlivů i početných nenechavců způsobily i díky dobře dostupné poloze srubu silnou devastaci objektu. Naštěstí nedošlo k vytržení střílen hlavních zbraní a tak se pěchotní srub K — S 8 mohl zařadit mezi ty lépe dochované těžké objekty v úseku ŽSV III.

Základní taktické a technické parametry:

Z pravé střelecké místnosti měl střílet protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37 a dvojče těžkých kulometů vz. 37, z levé střelecké místnosti jen protitankový kanón vz. 36 spřažený s těžkým kulometem vz. 37. Obranu týlu srubu zajišťovaly čtyři lehké kulomety vz. 26. Stejnou zbraní byl rovněž vyzbrojen pancéřový pěchotní zvon na pravé straně srubu, v levém pěchotním zvonu se nacházel těžký kulomet vz. 37 a kopule (v čelní stěně objektu) byla určena pro dvojče těžkých kulometů vz. 37.