Naučné stezky v Králické pevnostní oblasti

Všechny naučné stezky v KPO jsou postupně vybavované informačními tabulemi s fotografiemi, plány a texty v pěti jazycích (česky, anglicky, německy, francouzsky a polsky). Díky tomu se návštěvníkům dostává všech relevantních informací o daném pevnostním objektu či místě. Ani cizinci nejsou ochuzeni o informace, které zpřístupňují historii a technicko-taktická data objektů čs. pevnostního systému z let 1935-1938.

Naučná stezka Betonová hranice je nejrozsáhlejším naučným okruhem v KPO - měří 15 km. Nachází se v západní polovině Králické pevnostní oblasti, její začátek a konec leží v obci Mladkov a trasy vedou k Muzeu čs. opevnění - dělostřelecké tvrzi Bouda. Stezka je vedena tak, aby umožňovala několik možných délek okruhů - obě větve naučné stezky (jižní a severní) jsou na několika místech propojeny. Trasa je na směrovkách značena symbolem pro naučné stezky (bílý čtverec se šikmým zeleným pruhem) a vede po červené průběžné turistické značce KČT z Mladkova náměstí na Boudu, na povrchu Boudy po zelené značce a od Boudy zpět do Mladkova po žluté značce. Naučná stezka je dostupná také z Obcí Lichkov, Těchonín, z Jablonného nad Orlicí a od chaty na Suchém vrchu. Obsahuje 23 (+7 u objektů tvrze Bouda) tabulí s informacemi o čs. opevnění. Na trase naučné stezky Betonová hranice leží dvě pevnostní muzea (Dělostřelecká tvrz Bouda a Muzeum Vysoký kámen), se třetím muzeem je trasa stezky propojena modrou a zelenou turistickou značkou (Vojenské muzeum Lichkov).

Naučná stezka Muzea čs. opevnění - dělostřelecké tvrze Bouda prochází po povrchu tvrze a propojuje všechny její bojové objekty. Je součástí zelené průběžné turistické značky KČT (trasa Těchonín - Lichkov) a její začátek se nachází u vchodového objektu K - S 22a a konec u pěchotního srubu K - S 21 tvrze Bouda. Celkem 7 informačních tabulí obsahuje všechny základní údaje o této dělostřelecké tvrzi.

Naučná stezka Vojenské historie - Králíky je situována ve východní polovině Králické pevnostní oblasti, na severním okraji města Králíky. Je vyznačena symbolem KČT pro naučné stezky v zelené barvě. Propojuje Velké náměstí v Králíkách s Muzeem opevnění - dělostřeleckou tvrzí Hůrka (vstup do podzemí), prochází kolem bojových objektů této tvrze (prohlídka exteriérů), od kóty 666 (místo dalekého rozhledu) sestupuje k Vojenskému muzeu Králíky a k Muzeu čs. opevnění z let 1935-1938 - pěchotnímu srubu K - S 14 "U cihelny". Nástup na trasu vybavenou více než 10 tabulemi s informacemi o čs. opevnění je u všech muzeí i na Velkém náměstí v Králíkách.