Muzeum vysoký kámen

Označení / název objektů: K — S 25 „Na sedle“, lehké objekty úsek A č. 59, 60 a 260

Kategorie objektu: Samostatný pěchotní srub, II. třída odolnosti, lehké objekty vz. 37

Objekt je situován: Západně tvrze Bouda na červené turistické značce Suchý vrch — Mladkov.

Provozní doba: Objekt K — S 25 je přístupný v termínech společných víkendů KPO nebo během pracovních akcí. Data jsou umístěna na internetu.

Přístupové trasy: Přístupové trasy jsou jen pro pěší. Objekt leží na červené turistické značce Suchý vrch — Mladkov, nedaleko křížení se značkou žlutou — Naučná stezka Betonová hranice. Lehké objekty č. 59, 60 a 260 leží přímo nebo v těsné blízkosti turistické značené cesty mezi K — S 25 a kótou Vysoký kámen.

Provozovatel: Vladek Vácha, Mistrovice 35, 561 64 Jablonné nad Orlicí

Kontakt: v.vacha@tiscali.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://vhtm.valka.cz

Stručná charakteristika muzea:

Muzeum Vysoký kámen prezentuje objekty československého opevnění z let 1936-1938 a jejich následné poválečné reaktivace. K vidění je objekt těžkého opevnění K — S 25, dále tři objekty lehkého opevnění. Číslo 260 v podobě poválečné reaktivace z 60./70. let minulého století, č. 59 v podobě německé reaktivace z let 1944/45 a objekt č. 60 v jeho podobě jakou měl po dokončení v rámci zkoušek v letech 1939-41. Tyto objekty jsou otevřeny na požádání, a nebo pokud je výslovně uvedeno na webové stránce muzea.

Stručná historie:

Pěchotní srub byl k výstavbě zadán spolu s dalšími objekty 7. července 1936 jako 5./III. stavební podúsek ŽSV III Králíky. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 17. srpen 1936, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Podúsek budovala pražská stavební firma Litická a.s. Celková zadávací částka za 12 objektů podúseku činila 11 953 145,10 Kč. Do září 1938 se podařilo stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny objekty tohoto podúseku. Během okupace byl objekt zařazen mezi ty pevnosti, na kterých se prováděly různé zkoušky výbavy, výzbroje i vnitřního zařízení a zkoušky postřelovací. Stopy postřelování jsou dodnes znát. Veškeré pancéřování okupaci přežilo. Objekt byl naopak pro německé zkoušky dovybaven (strojovna, filtrovna, část rozvodů vzduchu…). Poničení způsobily až práce n.p. Kovošrot (oba pěchotní zvony, střílna jedné z hlavních zbraní). Další devastace dochovaného interiéru objektu probíhala v 70. až 90. letech minulého století.

Základní taktické a technické parametry:

Pěchotní srub K — S 25 „Na sedle“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 7. až 12. července 1937 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 222 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily čtyři těžké kulomety — jako hlavní výzbroj pod betonem a šest lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Osádku objektu mělo tvořit 27 vojáků.