Turistické známky pevnostních a vojenských muzeí

Králická pevnostní oblast je územím, kde je hustota známkových míst věnovaných čs. opevnění prakticky nejvyšší:

Číslo: 326 — Dělostřelecká tvrz Bouda

Číslo: 327 — Vojenské muzeum Králíky

Číslo: 1108 — Pěchotní srub K — S 5 „U potoka“

Číslo: 1308 — Vojenské muzeum Lichkov

Číslo 1636: — Muzeum opevnění – dělostřelecká tvrz Hůrka

Dne 22. srpna 2008 se začala na Muzeu čs. opevnění — dělostřelecké tvrzi Bouda prodávat speciální výroční turistická známka. O 14 dnů později se známka objevila také na Hůrce a ve Vojenském muzeu Králíky. Je dvoustranná a autoři ji věnují 70. výročí všeobecné mobilizace čs. branné moci a 70. výročí ukončení opevňovacích prací v ČSR. Známka tak připomíná významná výročí našich novodobých dějin — největší vojenské vystoupení v historii země a přerušení budování největší stavby na území našeho státu.

Číslo 1639: — Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K — S 14 „U cihelny“

Dne 1. července 2010 začne na Muzeu čs. opevnění – dělostřelecké tvrzi Bouda prodej výroční turistické známky, vydané při příležitosti 20ti let existence muzea. Je to další počin, kterým provozovatel muzea v roce výročí připomíná toto pro prvorepublikovou pevnost významné jubileum. Další akce ke 20. výročí vzniku muzea jsou zveřejňovány na: www.boudamuseum.com

Další TZ v Králické pevnostní oblasti

Také TZ věnované dalším památkám a turistickým zajímavostem jsou v Králické pevnostní oblasti velmi četné:

Číslo 349: — Suchý Vrch

Číslo 525: — Hora Matky Boží Králíky

Číslo 1352: — Králíky

Číslo 1411: — Červenovodské sedlo - Suchý vrch 995 m

Číslo 1418: — Rozhledna Na Křížové hoře