Najsilniej ufortyfi kowany teren Republiki Czechosłowackiej i jeden z naj- bardziej umocnionych odcinków granicy w Europie stanowił w latach 30 XX. wieku rejon w okolicy miasteczka Králíky. Tu, na stosunkowo niewielkim obszarze, w latach 1935–1938 fi rmom budowlanym pod kierownictwem Dyrekcji prac fortyfi kacyjnych (ROP) udało się zbudować 56 ciężkich schronów wraz z kompletnym podziemiem trzech artyleryjskich grup warownych (Hůrka, Bouda, Adam). Na pięciu odcinkach umocnień lekkich wz. 37 udało się zbudować 185 obiektów, dwaj obiekty lekkie typu wz. 37 wbudowane między schrony ciężkiego umocnienia oraz cztery obiekty typu wz. 36. Ogółem, do przerwania prac na początku października 1938 roku, udało się zbudować 247 obiektów fortecznych. Oprócz tego ROP zlecił budowę nowoczesnych koszar przeznaczonych dla jednostek fortecznych, jednego baraku dla zakwaterowania załóg lekkich obiektów wz. 36 oraz dwóch dróg fortecznych (dla grup warownych Bouda i Adam). Ponad to powstało wiele kilometrów fortecznej kablowej sieci telefonicznej z ponad stu obiektami kablowymi oraz kilometry zapór przeciw czołgom i piechocie. Część z tych obiektów jest udostępniona dla zwiedzających. Zapraszamy do ich odwiedzenia.
Wspólne weekendy
Wspólne weekendy otwarcia muzeów i pomników na obszarze fortecznym Králíky – jednoczesnie zostaną udostępnione wszystkie obiekty i pomniki. Common Weekends in 2017
April 29-30, 2017
May 27-28, 2017
June 24-25, 2017
July 1-2, 2017 - FORT FEST CZ
July 29-30, 2017
August 18-20, 2017 - CIHELNA
September 23-24, 2017
October 28-29, 2017
Akcja CIHELNA
Pokazy wojskowe o tematyce II wojny światowej, prezentacja współczesnych sił zbrojnych i jednostek ratowniczych, wystawy zabytkowej techniki wojskowej oraz wiele innych atrakcji.