Lehký objekt vz. 37 č. 111

Označení / název objektu: Lehký objekt vz. 37, úsek XXXV — Dolní Lipka, objekt č. 111

Kategorie objektu: Lehký objekt vz. 37 typ A 160 Z - šikmý

Objekt je situován: V prostoru zvaném "Bojiště akce Cihelna" - na svahu sestupujícím od bojových srubů tvrze Hůrka k areálu Vojenského muzea Králíky.

Provozní doba: Králický řopík bývá přístupný v termínech společných víkendů KPO. Provozovatelé zveřejňují aktuální informace o dalších termínech na webu muzea. Přístupnost objektu značí na stožáru vyvěšená státní vlajka.

Přístupové trasy: Nejlépe od hlavní brány Vojenského muzea Králíky (VMK), nebo z parkoviště u VMK. Cestu přes louku k pevnůstce provozovatelé sečou. Stejně udržují i druhou trasu, vedenou přes louku od bojových srubů dělostřelecké tvrze Hůrka (začíná u pěchotního srubu K - S 13 "U lomu"). Pozemky kolem vysečené cesty jsou soukromé. Nevstupujte a nevjíždějte na ně!

Provozovatel: Králický řopík, z. s.

Kontakt: Telefon 774 024 750; e-mail kralickyropik@seznam.cz

nternetové stránky s dalšími informacemi: https://www.kralicky-ropik.cz/

Facebook s aktuálními informacemi: https://www.facebook.com/kralickyropik

Stručná charakteristika muzea:

Muzeum představuje objekt lehkého opevnění vz.37 (lidově zvaný řopík) v pokročilém stádiu rekonstrukce. Řopíky byly nejčastěji stavěným typem objektu čs. pohraničního opevnění budovaného na konci 30. let 20. století. Mezi jeho zvláštnosti patří provedení v zesílené a zešikmené podobě, což je dáno umístěním pevnůstky v exponované pozici obranné linie a ve svahu. Zajímavostí je také skutečnost, že okupaci přečkal bez střeleckých a jiných testů německé armády, což je na Králicku spíše vzácností.

Stručná historie:

Objekt byl vybudován v rámci úseku XXXV Dolní Lipka, který měl přehradit pro obranu klíčový prostor severozápadně Králík, mezi dělostřeleckou tvrzí Hůrka a dělostřeleckou tvrzí Bouda.

První sled je veden důsledně v bezprostřední blízkosti pomyslných spojnic mezi těžkými objekty (v zadních částech palebných vějířů hlavních zbraní). Připomíná tak na některých místech spíše objekty vložené do linie těžkého opevnění. Druhý sled je veden cca 100 až 900 metrů za sledem prvním. Úsek XXXV mělo tvořit celkem 38 objektů. Stavební firma architekt Čeněk Ruller z Brna stihla do října 1938 vybetonovat 22 pevnůstek vz. 37.

Pevnůstka je v rámci projektu Králická pevnostní oblast od roku 2000 postupně rekonstruována.

Základní taktické a technické parametry:

Objekty lehkého opevnění vz. 37 představovaly velmi pokrokově řešenou koncepci, která společně s moderní konstrukcí pevnůstek, propracovanou vnitřní výbavou a s kvalitní výzbrojí postavila tento prvek čs. lehkého opevnění na světovou špičku té doby.

Tloušťku stěn a stropů zesílených objektů vz. 37 vojáci vypočetli a odzkoušeli proti nejméně jednomu zásahu granátu ráže 15 cm.

U čelní zdi objektu typu A je patrné prodloužení. Tato „ochranná křídla“ o délce až 1,5 m se budovala proto, aby nepřítel nemohl ohrozit přípravnou (čelní) palbou ze svého území střílny objektu. Čelní stěnu navíc chránila kamenná rovnanina o tloušťce 1,5 metru kterou po dokončení zemních úprav překrýval hliněný zához, osetý stejně jako střecha pevnůstky trávou. Vchod do pevnůstky je situován vždy v zadní stěně. Je zalomený a obsahuje dvojí uzávěr – mřížové dveře chráněné vchodovou střílnou umístěnou ve zdi proti vstupu a ocelové plné dveře, opatřené uzavíratelnou střílnou pro pistoli.

Vnitřní část objektu tvoří dvě střelecké místnosti pro kulomety. Ty se umisťovaly do lafet zavěšených ve střílnách v bočních stěnách objektu. V chodbičce spojující obě střelecké místnosti je prostor pro ventilátor na ruční pohon určený k nucené výměně vzduchu. Zde se také nachází střílna na obranu vstupu do pevnůstky a prostupy pro vzdušné telefonní vedení. Ve stropní desce jsou u obou zbraní zabetonovány roury, do nichž se vkládal periskop určený k pozorování bojiště a řízení boje. Týl objektu mohli obránci bránit pomocí granátového skluzu. Osádku tvořilo 7 mužů.