Památník obětem internace Králíky

Památník je situován: Budova muzea na Velkém náměstí č. p. 367 v Králíkách - 2. patro

Provozní doba: V současné době je Památník v rekonstrukci. Termín znovuotevření - 2020/2021. Provoz knihovny a badatelny po domluvě zůstává nezměněn.

Přístupové trasy: Vlakem do zastávky Králíky. Z nádraží na Velké náměstí v Králíkách.

Provozovatel: Muzeum K-S 14 „U cihelny“ Králíky, VHK ERIKA Brno, z.s., Viniční 136, 615 00 Brno

Kontakt: ks14muzeum@seznam.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://www.pamatnikkraliky.cz

Stručná charakteristika muzea:

Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na tomto místě v období let 1950 - 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 - 1961 prošlo více než 500 osob. Mnozí z internovaných byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich.

Expozice je vhodným doplněním učební látky v oblasti výuky dějepisu, rovněž podporuje vzdělávání v předmětu občanské výchovy v oblasti občanského soužití, úlohy občana a státu, tolerance, demokracie a rozvoje znalostí o rozdílnostech v náboženstvích a pohledu na svět.