Památník obětem internace Králíky

Památník je situován: Budově kláštera redemptoristů na Hoře Matky Boží v Králíkách - Dolní Hedeči, na prvním nádvoří.

Provozní doba: Celoročně každý den od 9 do 17 hodin.

Přístupové trasy: Vlakem do zastávky Králíky. Z nádraží na Velké náměstí v Králíkách, odkud vede značená turistická trasa směr "Hedeč - klášter" v délce 2 km. Při dopravě automobilem na kruhovém objezdu v Králíkách směr Hanušovice a na další křižovatce směr Dolní Hedeč a dále podle místního značení. Silnice Vás přivede až na parkoviště u kláštera.

Provozovatel:

Kontakt: pamatnikinternace@centrum.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://pamatnik.militaryclub.info

Stručná charakteristika muzea:

Památník s historickou expozicí je důstojnou připomínkou internace řeholníků, kteří byli na tomto místě v období let 1950 - 1961 komunistickým režimem omezeni na osobní svobodě. Internačním klášterem v Králíkách v letech 1950 - 1961 prošlo více než 500 osob. Mnozí z internovaných byli pro svoji víru a přesvědčení dále odsouzeni a vězněni v komunistických věznicích nebo táborech nucené práce na území tehdejší ČSR a někteří na následky útrap zemřeli. V Památníku máte možnost seznámit se s osudy některých z nich.

Expozice je vhodným doplněním učební látky v oblasti výuky dějepisu, rovněž podporuje vzdělávání v předmětu občanské výchovy v oblasti občanského soužití, úlohy občana a státu, tolerance, demokracie a rozvoje znalostí o rozdílnostech v náboženstvích a pohledu na svět.