Vojenské muzeum Lichkov

Označení / název objektů: K — S 31 „U besídky“, K — S 32 „Na růžku“

Kategorie objektů: Samostatné pěchotní sruby, jednostranný pravokřídlý (S 31) oboustranný dvoukřídlý (S 32), II. třída odolnosti

Objekt je situován: Vojenské muzeum Lichkov se nachází na západním okraje obce, cca. 200 metrů od silnice č. 312 (mezi obcemi Lichkov a Mladkov).

Provozní doba: Expozice Vojenského muzea Lichkov jsou přístupny v termínech společných víkendů KPO nebo během pracovních akcí. Data jsou umístěna na internetu. Dále jsou k dispozici v Infocentru obce Lichkov. Prohlídka expozic trvá cca 30-50 min, k dispozici jsou i průvodci, teplota v interiéru je od 2°C do 10°C, doporučujeme tedy teplé oblečení.

Přístupové trasy: Autem — silnicí z obce Mladkov směrem na obec Lichkov (č. 312), objekt se nachází asi 200 metrů vpravo od silnice a vede k němu polní cesta. Vlakem — vystupte ve stanici Lichkov (trať Praha — Varšava) a odtud pěšky po silnici směrem na obec Mladkov. Odbočka polní cestou ze silnice k pěchotním srubům je vlevo a nelze ji přehlédnout, je značená poutačem.

Provozovatel: Pro obec Lichkov Michal Mahnig, K Bílému Vrchu 1716, 250 88 Čelákovice

Kontakt: forteg@forteg.cz

Internetové stránky s dalšími informacemi: http://www.forteg.cz

Stručná charakteristika muzea:

Areál muzea je zřetelný siluetami maket pancéřových prvků na objektu předválečného těžkého opevnění, ve kterém jsou v současné době umístěny následující expozice: historie československého opevnění; historie československé armády; naši vojáci na západní a východní frontě; obrněná vozidla v Československu v letech 1918-1945. Poblíž objektu K – S 32 se nachází informační tabule, základní údaje o objektech Vojenského muzea Lichkov podává v pěti jazykových mutacích.

Exteriér pěchotního srubu K — S 32 doznal zásluhou členů samostatné sekce Difrologického klubu o. s., ForteG, podstatných změn. Byly doplněny chybějící pancéřové prvky — tedy střílny hlavních zbraní (vpravo) a pancéřové zvony (formou replik), opravena část venkovních omítek. Značnou materiální pomoc při rekonstrukci poskytla Obec Lichkov, na jejíchž pozemcích se objekt nachází. Interiér srubu je používán pro výše zmíněné expozice, po vyčištění od suti, byl ponechán ve stavu, v jakém se nacházel po 60-ti letech devastace. Vlastní expozice jsou umístěny ve vitrínách a celý interiér je elektricky osvětlen. V těsné blízkosti (cca 80 metrů) se nachází pěchotní srub K — S 31, u kterého probíhají základní udržovací a rekonstrukční práce a jehož interiér je využíván k příležitostným vystávám.

Stručná historie:

Pěchotní sruby byly k výstavbě zadány spolu s dalšími objekty 7. července 1936 jako 5./III. stavební podúsek ŽSV III Králíky. Prvním pracovním dnem na podúseku byl 17. srpen 1936, lhůta k provedení stavby byla stanovena na 250 dnů. Podúsek budovala pražská stavební firma Litická a.s. Celková zadávací částka za 12 objektů podúseku činila 11 953 145,10 Kč. Do září 1938 se podařilo stavebně dokončit, vybavit a vyzbrojit všechny objekty tohoto podúseku.

Okupace přinesla objektům značnou újmu. V případě srubu S 32 došlo k vytržení obou pancéřových zvonů a všech střílen hlavních zbraní, zkušebně postřelován byl krakorec nad levou střeleckou místností. V případě srubu S 31 byl vytržen zvon i střílny hlavních zbraní. Od roku 2001 probíhají na srubu S 32 rekonstrukční práce, vytržené ocelové prvky jsou postupně nahrazovány maketami.

Základní taktické a technické parametry:

Pěchotní srub K — S 31 „U besídky“ je jednostranný pravokřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 23. až 28. dubna 1937 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 110 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořil protitankový kanón spřažený s těžkým kulometem, dvojče těžkých kulometů a tři lehké kulomety. Na objektu byl osazen pancéřový pěchotní zvon. Osádku objektu mělo tvořit 20 vojáků.

Pěchotní srub K — S 32 „Na růžku“ je oboustranný dvoukřídlý objekt, který byl vybetonován ve dnech 7. až 14. prosince 1936 a na jeho stavbu se spotřebovalo 1 570 m3 betonu. Výzbroj objektu tvořily dva protitankové kanóny spřažené s těžkým kulometem, dvě dvojčata těžkých kulometů, jeden těžký kulomet sólo a pět lehkých kulometů. Na objektu byly osazeny dva pancéřové pěchotní zvony. Osádku objektu mělo tvořit 36 vojáků.